به همه آنها که میپرسند نقاشی چیست

در باره هنر ونقاشی

عمق نمايي در نقاشي  (‌ پرسپكتيو رنگي )

در عمق رنگها سرد ميشوند فام يا درجه خلوص آنها كم ميشود و روشن تر ميشوند

پس لازم است جهت ايجاد پرسپكتيو رنگي رنگ فرم هايي كه در دور دست قرار دارند  نسبت به فرم هاي مشابه نزديك را با رنگ مكمل كه موجب خاموش شدن رنگ ميشود و كمي رنگ سفيد كه موجب روشن شدن رنگ ميشود مخلوط نمود و جهت سرد شدن رنگ از رنگ سرد استفاده كرد .

( مثلا اسكارت از ورميليون و وريدين از ساب كرين زرد ليمون از كادميوم سردتر است )

توضيح اينكه چنانچه مثلا سيب قرمز در دور دست قرار دارد و داراي رنگ گرم است و سيب سبز  نزديك قرار دارد و داراي رنگ سرد است و اين به ظاهر اصل پرسپكتيو رنگي را زير سوال ميبرد در اين صورت ميتوان با كمك گرفتن از اصول پرسپكتيو تيرگي وروشني اين مشگل را حل نمود و نشان داد كه فرم داراي رنگ گرم كه دورتر قرار دارد عقب تر است .

اصول پرسپكتيو تيرگي و روشني :

۱ - هر فرمي كه از ما دور تر است جزييات آن كمتر ديده ميشود .

۲ - هر فرمي كه از ما دورتر است مرز و كناره آن محو تر است .

۳ - هر فرمي كه از ما دورتر است كنتراست آن نسبت به زمينه كمتر است .

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ساعت 17:47  توسط حمید پاکخو  | 

روش تركيب بندي در كادر مربع

۱ - ابتدا با كشيدن خطي مستطيل طلايي در مربع ايجاد مينماييم

۲ - خطوط ونقاط طلايي را در مستطيل طلايي ايجاد شده ميكشيم و مشخص ميكنيم

۳ - موضوع را با خلاقيت و رعايت اصول هندسه طلايي در مستطيل كمپوزه مينماييم

۴ - حالا قسمتهاي كوچكي از موضوع اصلي را در مستطيل كوچكي كه تا حالا خالي مانده بود وارد مينماييم . تا اين مستطيل هم جز موضوع اصلي شود .

لازم به ذكر است اغلب افرادي كه به خلق آثار نقاشي مدرن و آبستره ميپردازند از كادر مربع استفاده ميكنند كه بدون اطلاع از شيوه تركيب بندي مربع يا كار خوبي انجام ميدهند يا بد . و چون در آثار مدرن آنها اغلب فرمها در تركيب منتشر كار ميشوند تركيب بندي كار شاقي نيست و همانند كاغذ كادو هاموني در آن بر قرار ميشود .

نظر شما را به يك تركيب بديع و خلاق كه با استفاده از روش بالا بوسيله دگا ايجاد شده است جلب ميكنم . فضاي مستطيل كوچك  ( شكل در ) در اثر  اين نقاش بزرگ با مسير نگاه پرسوناژها پر شده است .  

 

 تركيب مربع

 در اين اثر دگا مستطيل طلايي بصورت افقي قرار دارد و مستطيل كوچك پايين كادر فقط با ادامه تنه درخت پر شده و هامونيك شده است .

تركيب مربع اثر دگا

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ساعت 19:35  توسط حمید پاکخو  | 

كنتراست ته رنگ

نام ديگر اين تضاد كنتراست كيفيت است . (يا كنتراست رنگ بخودي خود) در اصل رنگها بخودي خود جدا از تيرگي و روشني يا سردي و گرمي يا اندازه با هم تضاد دارند .

بيشترين كنتراست ته رنگ بين رنگهاي اصلي وجود دارد و به ترتيب رنگهاي فرعي ودرجه سوم .

همنشيني رنگها با سياه بر كنتراست ته رنگ آنها مي افزايد و رنگها در كنار سفيد كنتراست ته رنگشان كاهش ميبابد .

هر چقدر كه رنگها بيشتر با هم تركيب شوند و خاكستري تر شوند از كنتراست ته رنگ آنها كاسته ميشود .

در آثار هارمونيكي كه در توناليته هاي مشخص با رنگهاي خاكستري سرد يا گرم كار شده و هنرمند نقطه طلايي كارش را با يك رنگ خالص و متضاد با توناليته اصلي بصورت آكسان گذاشته است به ارزش كنتراست ته رنگ و كاربرد آن پي ميبريم .

در آثار نقاشان فوويست و آبستره و انتزاعي كنتراست ته رنگ كاربرد بيشتري دارد .

موفق باشيد .  پاكخو

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ساعت 18:44  توسط حمید پاکخو  | 

کنتراست اشباع  :

اشباع به معني سيري رنگ ميباشد . يك رنگ كه دراري اشباع است يعني اين رنك با هيچ رنگ ديگري تركيب نشده و خالص سير است . كه اصولا با رنگ مشابه اش كه كمي ناخالصي دارد داراي تفاوت و به قولي دارای كنتراست ميباشد .                                                                                                     

به چهار طريق ميتوان خلوص رنگ يا اشباع آنرا از بين برد :

۱- اضافه كردن رنگ سياه  ۲ - اضافه كردن رنگ سفيد ۳- اضافه كردن رنگ مكمل ۴ - اضافه كردن رنگ خاكستري

هر يك از اين رنگها كه نقش از بين بردن اشباع رنگ را دارد در جاي خود كاربرد دارد ولي چنانچه فام رنگ را با رنگ مكمل از بين ببريم ميتوانيم به خاكستري هاي فامدار زيبايي دست يابيم .

مورد استفاده كنتراست اشباع :

در واقع وقتي رنگ اشباع خودش را از دست ميدهد فام آن كم يا از بين ميرود ( فام يعني درجه خلوص رنگ) و رنگ هاي خالص و فامدار خودشان را از رنگهاي بي فام يا كم فام جلو تر نشان ميدهند كه در عمق نمايي يا پرسپكتيو رنگي كاربرد دارد و يا ميتوان با ايجاد فضاهاي خاكستري يا بي فام در نقاشي يا گرافيك يك رنگ سير وداراي اشباع را به صورت آكسان (مركز توجه ) گذاشت . و با آن مفهومي را القا نمود .

موفق باشيد                                                                                                       پاكخو

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ساعت 23:10  توسط حمید پاکخو  | 

به دو طریق میتوان رنگهای مکمل را شناخت.

۱- در چرخه رنگ رنگهایی که به صورت قطری روبروی هم قرار دارند مکملند.

۲- چنانچه حاصل ترکیب دو رنگ رنگی شبیه سیاه شود آن دو رنگ با هم مکملند.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۸۶/۰۷/۱۳ساعت 21:26  توسط حمید پاکخو  | 

رنگهای مکمل

در بحث نور و رنگ دو ترکیب وجود دارد ۱- ترکیب افزایشی  ۲- ترکیب کاهشی                                      ترکیب افزایشی مربوط به نور های رنگی است و ساده اینکه نورهای رنگی وقتی با هم ترکیب میشوند روشنتر شده تا اینکه به نور سفید تبدیل شوند یعنی کامل شوند.

و در بحث رنگ وقتی رنگها با هم ترکیب میشوند این ترکیب کاهشی است یعنی تیره تر شده و نور آنها کاهش پیدا نموده تا بالاخره به سیاه تبدیل شوند یا کامل شوند. با عنایت به اینکه تمام رنگها از سه رنگ اصلی بوجود میآیند پش ترکیب این سه رنگ نهایتا باید رنگ سفید را تشکیل دهد که به دلیل خصوصیت رنگ ( بر خلاف نور)

ترکیب کاهشی است و به خاکستری یا سیاه تبدیل میشود و به این صورت کامل میشوند.

پس  رنگهای فرعی که از ترکیب سه رنگ اصلی بوجود آمده اند دو به دو با هم مکملند یعنی ترکیب آنها باید سیاه شده (کامل شود) و از این خصوصیت که موجب میشود نور رنگ کاهش پیدا کند میتوان برای عمق نمایی یا پرسپکتیو رنگی استفاده نمود. یعنی در عمق رنگها با مکمل خود ترکیب و خاکستری تر و بی فام تر میشوند.

گروه اصلی رنگهای مکمل از این قرارند ۱- زرد   بنفش   ۲- آبی و   نارنجی  ۳-  سبز و قرمز

دو راه برای شناخت رنگهای مکمل وجود دارد.................. ادامه دارد   پاکخو

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۶/۰۵/۱۶ساعت 3:53  توسط حمید پاکخو  | 

کنتراست تیرگی و روشنی

مهمترین کنتراست رنگی و اولین آن کنتراست تیرگی و روشنی است. میدانید که کنتراست به معنی اختلاف و تضاد است. هر رنگی گذشته از کیفیتش که عبارتست از چگونگی واینکه چه رنگی است دارای کمیت یا والور ( درجه تیرگی و روشنی است) و اینکه رنگها علاوه بر اینکه بخودی خود دارای والوری هستند میتوانند به وسیله ترکیب با سفید و سیاه انواع مختلف درجات خاکستری را ایجاد کنند و تونالیته بگیرنند.

ترکیبات متنوع خاکستری وتنوع تیرگی وروشنی علاوه بر ایجاد حجم در فرم ها میتواند در بوجود آمدن عمق و پرسپکتیو موثر باشد .

یعنی فرمهای دور دست روشنتر و کنتراست تیرگی و روشنی آنها با زمینه کمتر  و بلعکس فرمهای نزدیکتر تیره تر و کنتراست آنها با زمینه بیشتر است.

در بحث کمپوزیسیون( ترکیب بندی) تعادل و توازن میتواند بر اساس گردش تیرگی و روشنی فرمها در صفحه ایجاد شود.

پاکخو

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۶/۰۵/۱۳ساعت 23:47  توسط حمید پاکخو  | 

غالبا در کنکور سراسری هنر  رشته های نقاشی و گرافیک دو مرحله ای میباشند.و در مرحله دوم بعد از اعلام نتایج زمانی جهت شرکت در آزمون تخصصی هنر برای شرکت کنندگانی که حایز حد نصاب شده اند معیین میشود.

ودر دفترچه مخصوص کم وکیف نحوه برگزاری به اطلاع شرکت کنندگان میرسد.

اغلب برای رشته نقاشی و گرافیک موضوعی معیین شده که افراد میبایستی با استفاده از یک تکنیک(مدادرنگ- آبرنگ- پاستل- یا گواش) در زمانی مشخص ۲ الی ۳ ساعت به ایلوستراسیون (تصویرسازی) آن موضوع بپردازند.

دانش و مهارت در طراحی و تصویر سازی پرسوناژهای انسانی و گیاهی و حیوانی وهمچنین فضای معماری شهری در اقلیم های مختلف ونیز معماری سنتی ایران و اینروزها شناخت فرم و طراحی  ادوات و لوازم جنگی که شاید موضوع روز باشد. لازمه موفقیت در این مرحله است.

 لذا تمریناتی که شرکت کنندگان میبایست انجام دهند از این قرار است.

۱- طراحی و تناسبات صحیح از طبیعت بیجان با خطوط سیال وروان و دارای ارزش خطی.

۲- تمرین سایه پردازی و حجم پردازی و شناخت انواع بافت.

۳- تمرین کمپوزیسیون(ترکیب بندی)

۴- شناخت تناسبات آناتومی انسان و آشنایی با آناتومی حرکتی توانایی طراحی از فرمها (اتسان- حیوان- اشیا) در حالات مختلف پرسپکتیو (خط افق بالا- وسط - پایین).

۵- آشنایی با اصول مبانی رنگ و تمرین وتسلط بر یکی از تکنیک های رنگی 

۶- لازم است مناسبت های تاریخی و اجتماعی یک هفته قبل و بعد تاریخ آزمون را مشخص کنید و در رابطه با آن موضوعات تمرین نمایید.

 

چند موضوع جهت تمرین:

انتفاضه فلسطین

جنگ لبنان یا بمباران مردم بی پناه

کار در مزرعه

مسجد هنگام نماز

گلفروشی

چهارراه

بازار سنتی

ترمینال

 

توجه: بردن تصویر واستفاده از آن در کنکور تخصصی ممنوع میباشد .ولی چون اغلب مراقبینی در سر جلسه گمارده میشوند که کمترین اطلاعی از هنر و نقاشی و امتحان ندارند واین موجب سواستفاده برخی میشود و قانون مند بودن موجب ضرر شما میشود .لذا پیشنهاد میشود تصاویر مختلف همراه خود داشته باشید ودر صورت وجود فضای ناعادلانه که برخی به خاطر بی توجهی وبی اطلاعی مراقبین ایجاد میکنند شما هم از تصاویر بهره ببرید.

 

موفق باشید . پاکخو

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۵/۰۵/۱۹ساعت 10:27  توسط حمید پاکخو  | 

کمپوزیسیون در نقاشی دارای قالبهای کلی میباشد که بر اساس محتوی اثر و یا خلاقیت هنرمند انتخاب میشود.

این قالبها عبارتند از :

۱-:ترکیب عمودی: این نوع ترکیب  عموما برای موضوعات عمودی و ایستا از جمله فرم ساختمانهای بلند یا چند درخت بلند ویا چند نفر در حالت ایستاده بکار میرود.

 تركيب عمودي

۲- : ترکیب افقی: مورد استفاده این ترکیب موضوعات دارای سکون و آرام از جمله منظره دریا -خیابان بصورت نما یا شخصی در حالت استراحت از نمای جانبی بکار میرود.

 تركيب افقي

۳- : ترکیب مثلث: اغلب فرم چهره در ترکیب مثلث کار میشود ویا میتوان سوژه های متفاوتی را در این قالب کار کرد ولی در هر صورت آن موضوع دارای پویایی میشود.

در دوران رنسانس هنرمندان نقاش از این نوع ترکیب بسیار استفاده میکردند برای مثال نقاشی مونالیزا اثر داوینچی و باکره صخره ها اثر رافایل از این دست میباشد.

 تركيب مثلث

۴- : ترکیب دایره : در این قالب اجزای اصلی تصویر بنوعی در تابلو جایگری میشوند که فرمی دایره وار را ایجاد میکنند ودارای پویایی و حرکت است. اغلب در آثار نگارگری ما شاهد این نوع پرداخت تجسمی هستیم.

 

 تركيب دايره

۵- : ترکیب متقارن ( ترکیب قرینه) در قدیم بیشتر از این نوع قالب برای بیان هنری استفاده میشد اکثر آثار هنرهای سنتی اقوام مختلف دارای این نوع نگاه هستند.

در این ترکیب توازنی ساده بصورت قرینه برقرار میشود. اغلب نقوش قالی اسلیمیها و  نگاره ها درارای ترکیب متقارن و متوازن هستند.

 تركيب متقارن

۶- : ترکیب منتشر : در این نوع ترکیب از فضای منفی خبری نیست فرمها بصورت منتشر و متعادل در فضای تابلو پخش شده اند نقاشیهای گل و مرغ و اکثر آثار آبستره دارای این قالب هستند.

 تركيب منتشر

۷- : ترکیب متعادل و نامتقارن ( دارای فضای منفی) این نوع ترکیب دست نقاش را برای ابداع و خلاقیت باز میگذارد و اجازه میدهد ترکیبهای زیبا ومتعادل و نو بوسیله نقاش خلق شود.

 تركيب نا

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۵/۰۵/۱۷ساعت 18:26  توسط حمید پاکخو  | 

بعد از یادگیری اصول مربوط به مبانی هنرهای تجسمی در بحث نقطه و خط و قواعدی که بر آنها حاکم است و نقش و تاثیری که هر یک در هر قسمت از صفحه ایجاد می کنند ساده ترین روش برای ایجاد ترکیبی متعادل رعایت شکل ترازو برای قرارگیری فرمها بصورتی که از نظر بصری متوازن بنظر برسند می باشد .

ساده ترین و معمولی ترین شکل ترکیب بندی ترکیب متعادل و متقارن است .این نوع ترکیب بندی بیشتر در هنرهای سنتی از جمله طراحی قالی - تذهیب - فرم مشبکاری و نقوش سردر مساجد و ... دیده می شود که در عین اینکه دارای تعادل است چنانچه خطی از وسط آن بصورت عمودی رسم شود فرمها در دو طرف خط بصورت قرینه قرار گرفته اند.و تعادلی ساده و معمولی را به نمایش گذاشته اند .

اما در ترکیب متعادل و نامتقارن خلاقیت هنرمند جهت ایجاد فضاهای متنوع عمل نموده و برقراری تعادل از طریق پخش فرمها با اندازه های متفاوت موجب ایجاد تعادلی زیبا و متنوع می شود.

در تصویر زیر که نقش گلدانی در قالی ایرانی میباشد ترکیب متعادل ومتقارن را مشاهده میکنید.

 تركيب قرينه

و ترکیب زیر متعادل ونامتقارن میباشد.

 تركيب نا متقارن

ادامه دارد. حمید پاکخو

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۵/۰۴/۲۸ساعت 23:7  توسط حمید پاکخو  | 

مطالب قدیمی‌تر